Miljö och kvalité

Miramar har sedan länge ett starkt miljöengagemang och är för ett socialt ansvarstagande inom fiskeindustrin. Vi är för noga satta fiskekvoter, ansvarsfullt odlande och miljöcertifiering.

Vårt miljöengagemang
miljö