Miljö och kvalité

Miramar har sedan länge ett starkt miljöengagemang och är för ett socialt ansvarstagande inom fiskeindustrin. Vi är för noga satta fiskekvoter, ansvarsfullt odlande och miljöcertifiering. Allt förpackningsmaterial som Miramar använder är återvinningsbart och vi är anslutna till FTI. Genom god logistisk planering håller vi nere transporter från våra leverantörer och ut till kund.

Samtliga leverantörer till Miramar måste uppfylla krav om full spårbarhet. Vårt spårbarhetsprogram gör att vi kan spåra produkten från ursprunglig odlingsanläggning eller fångstzon till frysdisken. Miramar är certifierade enligt IP Livsmedel, ASC, MSC och alla våra leverantörer är BRC (British Retail Consortium) godkända. Full spårbarhet är viktigt för livsmedelssäkerheten och för att säkerställa att certifierade produkter uppfyller uppsatta standards.  För att försäkra oss om att regler och kvalité upprättshålls besöker vi årligen våra leverantörer. Via vårt kontor i Vietnam sker frekventa kontroller av odlingar, arbetsförhållande, produktion och leveranser till oss.

Vi fokuserar på att alltid ha högsta möjliga kvalitet på våra produkter. Vi eftersträvar en så naturlig produkt som möjligt och försöker alltid begränsa användande av tillsatser. Vi packar våra produkter i påsar av hög och hållbar kvalité. Glasering av fisk och skaldjur är nödvändig för att ge lång hållbarhet och skydda mot uttorkning. Däremot ska ingen kund behöva betala för vattnet och därför inkluderas aldrig vattnet i nettovikten som anges på våra produkter.

Att utveckla och köpa in oberoende tredjeparts hållbarhetsmärkta produkter är ett av Miramars största bidrag för att minska klimatpåverkan. Finns det certifierade produkter väljer vi alltid de certifierade produkterna till vårt sortiment. I Miramars sortiment hittar du produkter med MSC- och ASC-märkning. Se information nedan om de olika märkningarnas innebörd.

 

Den miljövänliga odlade räkan

För oss som älskar den odlade räkan är frågan om det finns en miljövänlig sådan. Finns det miljövänliga odlade räkor? Svaret är ja. Läs mer om den odlade räkan i våra nyhetsbrev:

 

Ditt val att köpa ansvarsfullt odlade ASC märkta räkor leder till:

  • Att bevara och återställa våtmark och mangroveträsk
  • Att säkerställa socialt ansvar för de som arbetar på odlingen och de boende i närområdet
  • Att inte anlägga odlingar där det finns hotade arter eller skyddade områden
  • Att använda vatten på ett ansvarsfullt sätt och därigenom undvika försaltning och utarmning av jordbruksmark
  • Att använda godkänt foder där fiskhalten och fiskarten kontrolleras

 

 

Våra märkningar

MSC

Marine Stewardship Council (MSC) är en oberoende, ickestatlig organisation som arbetar med certifiering av fisk- och skaldjursprodukter. MSC märkning innebär att produkten kommer från ett fisk fiske som har blivit oberoende certifierat enligt MSC:s miljökrav för ett välskött och uthålligt fiske. Läs mer på www.msc.org. Gå till våra MSC-märkta produkter

Vill du läsa om en av våra leverantörer och deras miljöarbete: saving a clam fishery in Vietnam

 

 

ASC

ASC

Aquaculture Stewardship Council (ASC) är vattenbrukets motsvarighet till MSC. ASC märkning av en produkt innebär att produkten uppfyller ASC:s standard för ansvarsfullt odlad fisk och skaldjur. Läs mer på www.asc-aqua.org. Gå till våra ASC-märkta produkter.

 

 

 

Nyckelhålet

Livsmedelsverkets symbol nyckelhålet är till för att hjälpa dig som konsument att hitta de hälsosammare alternativen, både när du handlar mat och äter på restaurang. Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida.