Miljö och kvalité

Miramar har sedan länge ett starkt miljöengagemang och är för ett socialt ansvarstagande inom fiskeindustrin.

Miramar har sedan länge ett starkt miljöengagemang och är för ett socialt ansvarstagande inom fiskeindustrin. Vi är för noga satta fiskekvoter, ansvarsfullt odlande och miljöcertifiering. Allt förpackningsmaterial som Miramar använder är återvinningsbart och vi är anslutna till FTI. Genom god logistisk planering håller vi nere transporter från våra leverantörer och ut till kund.

 

Full spårbarhet
Samtliga leverantörer till Miramar måste uppfylla krav om full spårbarhet. Vårt spårbarhetsprogram gör att vi kan spåra produkten från ursprunglig odlingsanläggning eller fångstzon till frysdisken. Miramar är certifierade enligt IP Livsmedel, ASC, MSC och alla våra leverantörer är BRC (British Retail Consortium) godkända. Full spårbarhet är viktigt för livsmedelssäkerheten och för att säkerställa att certifierade produkter uppfyller uppsatta standards.  För att försäkra oss om att regler och kvalité upprättshålls besöker vi årligen våra leverantörer. Via vårt kontor i Vietnam sker frekventa kontroller av odlingar, arbetsförhållande, produktion och leveranser till oss.

 

Kvalité
Vi fokuserar på att alltid ha högsta möjliga kvalitet på våra produkter. Vi eftersträvar en så naturlig produkt som möjligt och försöker alltid begränsa användande av tillsatser. Vi packar våra produkter i påsar av hög och hållbar kvalité. Glasering av fisk och skaldjur är nödvändig för att ge lång hållbarhet och skydda mot uttorkning. Däremot ska ingen kund behöva betala för vattnet och därför inkluderas aldrig vattnet i nettovikten som anges på våra produkter.

Att utveckla och köpa in oberoende tredjeparts hållbarhetsmärkta produkter är ett av Miramars största bidrag för att minska klimatpåverkan. Finns det certifierade produkter väljer vi alltid de certifierade produkterna till vårt sortiment. I Miramars sortiment hittar du produkter med MSC- och ASC-märkning.

 

Läs mer nedan om våra märkningar: