ASC

Aquaculture Stewardship Council (ASC) är vattenbrukets motsvarighet till MSC. ASC märkning av en produkt innebär att produkten uppfyller ASC:s standard för ansvarsfullt odlad fisk och skaldjur.

Ditt val att köpa ansvarsfullt odlade ASC märkta räkor leder till:

  • Att bevara och återställa våtmark och mangroveträsk
  • Att säkerställa socialt ansvar för de som arbetar på odlingen och de boende i närområdet
  • Att inte anlägga odlingar där det finns hotade arter eller skyddade områden
  • Att använda vatten på ett ansvarsfullt sätt och därigenom undvika försaltning och utarmning av jordbruksmark
  • Att använda godkänt foder där fiskhalten och fiskarten kontrolleras

 

Nyhetsbrev - Den miljövänliga odlade räkan

 

Läs mer om ASC på deras egna hemsida