MSC

Marine Stewardship Council (MSC) är en oberoende, ickestatlig organisation som arbetar med certifiering av fisk- och skaldjursprodukter. MSC märkning innebär att produkten kommer från ett fisk fiske som har blivit oberoende certifierat enligt MSC:s miljökrav för ett välskött och uthålligt fiske.

Det blå miljömärket visar att produkten är vildfångad, kommer från ett livskraftigt bestånd och har fiskats med omtanke om havsmiljön. All sjömat med MSC-märket går att spåra tillbaka till det hållbara MSC-certifierade fisket.

Oberoende experter kontrollerar att fisket sker på ett livskraftigt bestånd och att det fångas med minimal påverkan på havsmiljön. Alla som är certifierade  kontrolleras årligen. Certifieringen vilar på en vetenskaplig grund. 

MSC är den enda certifiering och miljömärkning för vildfångad sjömat som uppfyller krav på bästa praxis ställda av både FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och ISEAL,

 

Läs mer om MSC på deras egen hemsida