Miramar vill göra skillnad

Miramar vill göra skillnad för utsatta barn och barnfamiljer. Vi har därför valt att stödja organisationen Giving People. Giving Peoples vision är att inget barn i Sverige ska leva i utanförskap eller fattigdom. De är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomisk utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige.

Läs mer om organisationen