räka

När du väljer ASC eller MSC - väljer du hållbart

Published: 02 juni 2022

Många konsumenter vill göra ett aktivt val och äta fisk och skaldjur från hållbara bestånd, men det kan lätt bli förvirrande med motstridiga budskap i nyheter och media. Det finns idag god tillgång på sjömat som är miljömärkt eller certifierad av internationellt välkända organisationer. Den som väljer att köpa sjömat som är märkt med exempelvis MSC eller ASC kan känna sig trygg med att varan uppfyller högt ställda krav på hållbarhet, menar Fiskbranschens Riksförbund.

Vi från fiskbranschen vill att det ska vara lätt för konsumenten att göra hållbara val. Fisk och skaldjur är produkter på en global marknad med många olika fångstområden och odlingsmetoder, vilket gör att det kan upplevas extra klurigt att välja. Det blev ännu mer komplicerat när Världsnaturfonden WWF nyligen presenterade sin uppdaterade fiskguide. Där gjorde man klart att de etablerade hållbarhetsmärkningarna MSC, ASC och KRAV inte längre per automatik ger grönt ljus i deras guide. Från Fiskbranschens Riksförbund menar vi att det är problematiskt, och kan upplevas förvirrande att fisk och skaldjur som uppfyller hårt ställda och noga kontrollerade hållbarhetskrav via erkända hållbarhetsmärkningar kan markeras med rött eller gult ljus i WWF:s guide. Underlaget för WWF:s bedömningar som ligger till grund för värderingen är inte lika transparenta och tillgängliga som de bedömningar som ligger till grund för hållbarhetsmärkta produkter.

 

Hållbarhetsmärkningar ger bra vägledning

- Antalet hållbarhetsmärkta produkter ökar i dagligvaruhandeln, och är på så sätt ett stabilt sätt för stora aktörer att underlätta hållbarhetsarbetet. Vi menar att erkända hållbarhetsmärkningar är bra vägledning och förenklar för konsumenter, restauranger och offentliga kök som vill välja hållbar sjömat, säger Krishan Kent, ordförande för Fiskbranschens Riksförbund.

    Inom branschen generellt ser vi även i fortsättningen de trovärdiga tredjepartscertifieringarna användbara som vägledning och kvalitetssäkring även om våra medlemsföretag också gör individuella bedömningar. Dessa certifieringar omfattar relevanta hållbarhetsområden inom miljöpåverkan, biologisk mångfald och socialt ansvar där en utveckling för ständiga förbättringar är något som är inbyggt i systemet. Detta bygger trovärdighet, stabilitet och förutsägbarhet som är viktigt i den globala handeln.

    - Välkända märkningar som MSC, ASC och KRAV underlättar för konsumenter att göra mer hållbara val. Vårt budskap är att man kan även i fortsättningen kan känna sig trygg med att välja produkter som är hållbarhetsmärkta, säger Krishan Kent.

    Läs hela tetxten på Fiskbranschen