Integritetsmeddelande

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter
Miramar Seafood AB är registeransvarig för de personuppgifter som du skickat till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser

Miramar Seafood AB
Norra Liden 2A
411 18 Göteborg

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556588-7675


Vad samlar vi in för data
Vi samlar in personuppgifter när du registreras som leverantör, anställd eller kund. Detta sker t.ex. när du gör beställningar, kontaktar vår kundtjänst etc. Vi samlar in följande typ av data:Företagsnamn, organisationsnummer, personnamn, adress, emailadress, telefonnummer, faxnummer, födelsedatum, betalningsuppgifter etc.


Vem har tillgång till dina uppgifter
Miramar Seafood AB har tillgång till dina uppgifter. Vi säljer, vidarebefordrar eller byter aldrig dina uppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används enbart för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig såsom t.ex. adress till transportör för att leveransen ska kunna genomföras.


Överföring till tredje land
Miramar Seafood AB strävar alltid efter att enbart överföra dina personuppgifter till länder inom EU/EES. Om vi mot förmodan behöver överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES för att kunna fullgöra vårt åtagande, ser vi alltid till att det landet har en likvärdig skyddsnivå enligt EU och EU-kommissionen.


Användande av personuppgifter
De insamlade personuppgifterna kan komma att användas till:
*Registrera dig som kund/leverantör
*Bearbeta dina förfrågningar, avtal, beställningar, leveranser
*Skicka marknadsföringserbjudanden/offerter
*Hantera dina kundserviceärenden och reklamationer
*Informera om nya, ändrade tjänster, produkter, rutiner
*Ge information och service i samband med dina förfrågningar och avtal.


Lagring
Miramar Seafood AB sparar informationen så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag.


Rättigheter
Hur kan du utöva dina rättigheter?
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta oss på info@miramar.se och ange GDPR i ämnesraden.

Rätt till rättelse:
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga eller komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering:
Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Miramar Seafood AB med undantag av följande situationer
*Du har en pågående order som ännu inte har skickats eller delvis har skickats
*Du har en obetald skuld hos Miramar
*Din skuld har sålts vidare till tredje part
*Om du har gjort inköp sparar vi personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte


Klagomål och tillsynsmyndighet
Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.